Krageungen 2005/2006

Børne- og ungegruppens 1. sæson endte med en dramatisering af Bodil Bredsdorffs roman "Krageungen". Arbejdet foregik under ledelse af Maria H. Malmø og Turi Malmø.