Hunderup Sejstrups Fremtid

Foreningen blev stiftet i 1996. Foreningens formål er, at være med til at fremme udviklingen i Hunderup-Sejstrup området.

Hunderup Sejstrups Fremtid har gennem årene udstykket og solgt 6 byggegrunde på Vestervænget i Hunderup.
 
Herudover har vi købt en byggegrund på Kirkevej 46 i Sejstrup. Grunden overdragede vi til Sejstrup By Beboerforening, som etablerede legeplads på stedet. Endvidere har vi været sponsor for en del små forskønnelser og hjælpeaktiviteter i lokalområdet.    
 

Har man ideer til projekter i området, er man velkommen til at kontakte formanden.

Aktiviteter

I foråret 2013 arangerede H/S Fremtid en familiedag med rigtig mange gæster.
Du kan læse om den omtale Hunderup-Sejstrup sognet har fået efterfølgende - Klik Her

Årets pris

Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid uddeler hvert år i fællesskab en forskønnelsespris / initiativpris.

Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup til et skønnere sted at bo i eller besøge, eller som har ydet en ekstraordinær indsats for sognet.

Alle kan indstille kandidater.

Modtageren af prisen bliver offentliggjort på Lokalrådets årsmøde i september.

Årets Pris 2010

Årets Pris blev i år givet til Inge og Ole Nagstrup for nænsom renovering af deres ejendom på Nørlundvej i Hunderup.
 
Årets Pris-modtagere Inge og Ole Nagstrup
 

Det flot renoverede hus på Nørlundvej 6 i Hunderup

Text/HTML

Årets pris uddeles  år som en initiativpris.

I indstillingen til prisen står bl.a. ”Arbejdsgruppen påtog sig en svær opgave med oprettelse af APS, indsamling af penge og støtte og at finde en købmand. Opgaven blev løst så sognet nu har en velfungerende købmandsgård”.
Det er derfor med stor glæde at prisen går til arbejdsgruppen bag etablering af købmandsgården. Gruppen bestod af Ole Jæger, Søren Damkjær, Verner Lassen, Tonny Lang, Jesper Brix og Svend Åge Nissen.
 
Prisen består af en lille plade som evt. kan hænges op i købmandsbutikken til minde om arbejdsgruppens indsats.

På billedet mangler Tonny Lang og Jesper Brix fra arbejds-gruppen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i HSF:

 

 

Jesper Brix (formand)

Tlf . 6162 6190

jesperbrix1@gmail.com

 

Jørn Andersen (næstformand)

Tlf.2979 4841

jande@esbjergkommune.dk

 

Svend Aage Nissen (kasserer)

Tlf. 7510 1027

Svan-h@hotmail.com

 

 

Knud Runge 

Tlf.  7517 3982

dagnyknud@mail.dk

 

Niels Bertelsen

Tlf. 7517 3803

nielsbertelsen@sol.dk