Hunderup Sejstrups Fremtid

Foreningen blev stiftet i 1996. Foreningens formål er, at være med til at fremme udviklingen i Hunderup-Sejstrup området.

Hunderup Sejstrups Fremtid har gennem årene udstykket og solgt 6 byggegrunde på Vestervænget i Hunderup.
 
Herudover har vi købt en byggegrund på Kirkevej 46 i Sejstrup. Grunden overdragede vi til Sejstrup By Beboerforening, som etablerede legeplads på stedet. Endvidere har vi været sponsor for en del små forskønnelser og hjælpeaktiviteter i lokalområdet.    
 

Har man ideer til projekter i området, er man velkommen til at kontakte formanden.

HVORDAN VI ARBEJDER MED KLIMA OG GRØN OMSTILLING

Vi arbejder med klima fordi vi i mange år har haft et mål om at være en aktiv spiller på den grønne udvikling.

Hunderup Sejstrup Fremtids primære opgave har, siden foreningen blev etableret i 1996, været:

 • At sikre Landsbyens fortsatte eksistens og udvikling ved at sætte konkrete tiltag i gang.
 • Det har været nye udstykninger, bygge et prøvehus, støtte op om vores lokale købmand. Hjælpe forsamlingshuset i krisetider m.v.
 • De senere år har det drejet sig om tiltag i forhold til at blive en klimalandsby.
 • Det startede med at vi ville være den første landsby der binder an med et selvstændigt alternativt energiprojekt.
 • Det blev så til vores nye Solcellepark som står her i dag og producerer grøn strøm til glæde for alle og ikke mindst at bidrage til den grønne omstilling på rekordtid i vores landsby.
 • Takket være 90 trofaste anpartshavere, et lån i den lokale bank, samt 20 frivillige der stillede Solcelleparken op - sammen med vores lokale elektriker.
 • Vi har fået en partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune, på den måde kom vi hurtig i gang med et nyt konkret tiltag.
 • I samarbejde med vores Lokalråd har vi gang i en registrering af klimaeffekten, bl.a. ved hjælp af spørgeskemaer om CO2 reduktion og synliggørelse af effekter ved grøn omstilling.
 • Solcelleparken er det største projekt vi har bundet an med siden foreningen blev etableret i 1996.
 • Takket været vores partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune er der også skabt kontakt til forsyningsselskabet, som så har resulteret i at vi nu samtidig med at Solcelleparken er etableret, næsten er i mål med at etablere kollektiv nærvarme i hele landsbyen.
 • Dette projekt er planlagt til at stå færdigt i 2025.
 • Så vi til den tid har en grøn landsby med både solceller og lokal nærvarme.
 • Omdrejningspunktet har været borgerinddragelse og medejerskab, det har været en afgørende faktor i forhold til de tiltag vi har sat i søen.

 

Kommende initiativer:

 • Vi vil have en delebil ordning op at stå i samarbejde med Esbjerg Kommune
 • Vi arbejder på at få en EL lade stander stillet op i landsbyen.
 • Vi arbejder for en mulig udvidelse af Solcelleparken

 

LINK TIL PROSPEKT OM SOLCELLEPARKEN:Tryk her

Hunderup-Sejstrup Nærvarme

 

Hunderup-Sejstrup tager hul på den grønne omstilling – til varmeforsyning.

Hunderup Sejstrups Fremtid og & green project har undersøgt mulighederne for et alternativ til boliger med gasfyr, oliefyr, pillefyr eller individuelle varmepumper. Der blev inviteret til borgermøde mandag d. 23. maj 2022, og næsten hundrede mennesker dukkede op.

Tanken er at en stor varmeveksler installeres på Kjærgård Landbrugsskole, og at der trækkes forsyningsledninger langs Kjærgårdsvej til Hunderup og langs Kirkevej til Sejstrup, således at huse langs denne strækning har mulighed for at lade sig opvarme via den fælles varmeforsynlig.

Husstande der giver tilsagn om tilslutning inden d. 31. august, bliver tilsluttet gratis. Derefter koster tilslutning 10.000 kr, og hvis man giver tilsagn efter at gravearbejdet er gået i gang, bliver tilsutningsprisen ca. 30.000 kr.

Fordelene er:

 • Du får klimavenlig varme. Fjernvarme kan tilpasse sig tidens grønne løsninger.
 • Du får billig varme. Sammen er vi mere effektive end hver for sig.
 • Du får nem varme. Vi passer dit anlæg og sikrer dig varme døgnet rundt.
 • Du er ikke alene. Vi er fælles om ejerskabet og har indflydelse på fremtiden.

Se nærmere på Hunderup Sejstrup Nærvarmes hjemmeside https://green-project.dk/hunderup-sejstrup/.

Årets pris

Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid uddeler hvert år i fællesskab en forskønnelsespris / initiativpris.

Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup til et skønnere sted at bo i eller besøge, eller som har ydet en ekstraordinær indsats for sognet.

Alle kan indstille kandidater.

Modtageren af prisen bliver offentliggjort på Lokalrådets årsmøde i september.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i HSF:

 

 

 

Jørn Andersen (næstformand)

Tlf. 2979 4841

jande@esbjergkommune.dk

 

Jesper Brix (næstformand)

Tlf . 6162 6190

jesperbrix1@gmail.com

 

Svend Aage Nissen (kasserer)

Tlf. 7510 1027

Svan-h@hotmail.com

 

 

H.C. Ingvartsen 

Hanschr.ingvartsen@hotmail.com

 

John Søgaard

john.soegaard@live.dk