Hunderup Sejstrups Fremtid

Foreningen blev stiftet i 1996. Foreningens formål er, at være med til at fremme udviklingen i Hunderup-Sejstrup området.

Hunderup Sejstrups Fremtid har gennem årene udstykket og solgt 6 byggegrunde på Vestervænget i Hunderup.
 
Herudover har vi købt en byggegrund på Kirkevej 46 i Sejstrup. Grunden overdragede vi til Sejstrup By Beboerforening, som etablerede legeplads på stedet. Endvidere har vi været sponsor for en del små forskønnelser og hjælpeaktiviteter i lokalområdet.    
 

Har man ideer til projekter i området, er man velkommen til at kontakte formanden.

Hunderup-Sejstrup Nærvarme

 

Hunderup-Sejstrup tager hul på den grønne omstilling – til varmeforsyning.

Hunderup Sejstrups Fremtid og & green project har undersøgt mulighederne for et alternativ til boliger med gasfyr, oliefyr, pillefyr eller individuelle varmepumper. Der blev inviteret til borgermøde mandag d. 23. maj 2022, og næsten hundrede mennesker dukkede op.

Tanken er at en stor varmeveksler installeres på Kjærgård Landbrugsskole, og at der trækkes forsyningsledninger langs Kjærgårdsvej til Hunderup og langs Kirkevej til Sejstrup, således at huse langs denne strækning har mulighed for at lade sig opvarme via den fælles varmeforsynlig.

Husstande der giver tilsagn om tilslutning inden d. 31. august, bliver tilsluttet gratis. Derefter koster tilslutning 10.000 kr, og hvis man giver tilsagn efter at gravearbejdet er gået i gang, bliver tilsutningsprisen ca. 30.000 kr.

Fordelene er:

  • Du får klimavenlig varme. Fjernvarme kan tilpasse sig tidens grønne løsninger.
  • Du får billig varme. Sammen er vi mere effektive end hver for sig.
  • Du får nem varme. Vi passer dit anlæg og sikrer dig varme døgnet rundt.
  • Du er ikke alene. Vi er fælles om ejerskabet og har indflydelse på fremtiden.

Se nærmere på Hunderup Sejstrup Nærvarmes hjemmeside https://green-project.dk/hunderup-sejstrup/.

Årets pris

Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid uddeler hvert år i fællesskab en forskønnelsespris / initiativpris.

Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup til et skønnere sted at bo i eller besøge, eller som har ydet en ekstraordinær indsats for sognet.

Alle kan indstille kandidater.

Modtageren af prisen bliver offentliggjort på Lokalrådets årsmøde i september.

Årets Pris 2010

Årets Pris blev i år givet til Inge og Ole Nagstrup for nænsom renovering af deres ejendom på Nørlundvej i Hunderup.
 
Årets Pris-modtagere Inge og Ole Nagstrup
 

Det flot renoverede hus på Nørlundvej 6 i Hunderup

Bestyrelsen

Bestyrelsen i HSF:

 

 

Jesper Brix (formand)

Tlf . 6162 6190

jesperbrix1@gmail.com

 

Jørn Andersen (næstformand)

Tlf.2979 4841

jande@esbjergkommune.dk

 

Svend Aage Nissen (kasserer)

Tlf. 7510 1027

Svan-h@hotmail.com

 

 

Knud Runge 

Tlf.  7517 3982

dagnyknud@mail.dk

 

Niels Bertelsen

Tlf. 7517 3803

nielsbertelsen@sol.dk