Lejeboliger

Bramming Boligforening har opført 6 rækkehuse i Hunderup (Kjærgårdsvej 13A-F) og 4 rækkehuse i Sejstrup (Kirkevej 58A-B og 60A-B).

Se mere her

Byggegrunde Private

På Nørlundvej i Hunderup er der p.t. 3 byggemodnede jordbrugsparcel-grunde. Grundene spænder fra 5200 m² til 6900 m² og kan anvendes til jordbrugsparcel / hobbylandbrug med bolig. Grundene må bebygges med op til 400m2 heraf max. 250 m² bolig. Parcellen har adgang til asfalteret landevej og er beliggende i landzone, samt i gåafstand til Hunderup by. Her er et stort fællesareal, stiforbindelse og læbælte. 

På Kirkevej i Hunderup er en enkelt grund på 1036 m2 til salg Boligmarkedet

I Hunderup-Sejstrup findes der både parcelhuskvarterer, aktive landbrug, nedlagte landbrugsbygninger, lejeboliger og ledige byggegrunde.