Hunderup Sejstrup Ungdoms- og gymnastikforening

        


Uddrag af vedtægterne:
” Foreningens formål er at styrke sammenhold og kammeratskab mellem foreningens unge og hjælpe ungdommen til at udnytte fritiden på en god måde.
Desuden er formålet med det frivillige foreningsarbejde med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Foreningens formål søges opnået ved at afholde aktiviteter som gymnastik, boldspil, musikalske aktiviteter og anden form for folkeligt ungdomsarbejde, såsom møder, udflugter og fester”
HSUG arrangerer mange idrætsaktiviteter i Hunderup og Sejstrup. Vores aktiviteter foregår ved HSI på Kjærgårdsvej 9 i Hunderup.
I øjeblikket har vi disse aktiviteter: Badminton, tennis, gymnastik, petanque, fodbold og billard. Men vi er altid åbne for nye ideer.
Du kan se mere på vores hjemmeside: www.hsug.dk eller på Facebook: www.facebook.com/hsug.dk

På gensyn – alle kan være med

 


 

Bestyrelse