Sejstrup Forsamlingshus

Det korrekte navn er faktisk Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus,  men i daglig omtale kaldes det Sejstrup Forsamlingshus. Adressen er Kirkevej 80, Sejstrup, 6740 Bramming.

Ud over private fester / arrangementer bruges forsamlingshuset også til afvikling af forskellige arrangementer afholdt af div. foreninger i sognet. Bl.a. fastelavnsfest, juletræsfest og teaterforestillinger.

Forsamlingshuset fungerer som et ”nøglehus”. Dvs. der er ikke tilknyttet en vært til forsamlingshuset og lejer medbringer selv køkken- og serveringshjælp, duge, servietter, pynt, mad og drikkevarer m.m. Man vælger selv hvor man vil have maden fra og køkkenet står til fri afbenyttelse af lejer.
Forsamlingshuset’s bestyrelse kan evt. henvise til opvasker, køkken- og serveringspersonale, som lejer selv afregner med.
 
Vi anbefaler Vilslevkokken, som madleverandør, Preben: 50533667 eller Jens: 28708227 og Winnie Schaar til opdækning, servering, opvask osv. Winnie: 22335201 
 
Forsamlingshuset forestår slutrengøringen, som er obligatorisk og indregnet i lejeprisen.
 
Gå ind på vores nye hjemmeside: www.sejstrupforsamlingshus.dk


Hent de aktuelle lejepriser Her

 

Ønsker du at afholde et arrangement i forsamlingshuset så send en mail til

sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com

eller ring på  tlf: 7517 2402

 

Vilkår for udlejning

En lejer af Sejstrup Forsamlingshus skal være mindst 18 år.
Lejeren forpligter sig til personligt at være til stede under hele arrangementet. Lejeren kan ikke overdrage sit ansvar til andre.
 
Rengøring
Lejer står selv for oprydning, fejning af alle gulve, opvask samt oprydning af borde og stole.
Forsamlingshuset sørger efterfølgende for vask af gulve, rengøring af køkken, forgang og toiletfaciliteter.
Koste og lignende forefindes i forsamlingshuset, men viskestykker og karklude skal lejer selv medbringe.
Hvis det skønnes fra udlejers side, at glas, bestik og porcelæn ikke er tilstrækkeligt rengjort, vil dette blive udført mod betaling.
Ituslået glas og porcelæn erstattes af lejer. Lejer kan drages til ansvar for hærværk og andre skader på bygninger, inventar, installationer m.v. forårsaget af andet end almindelig slitage.
Efter lejemålets ophør vil der fra udlejers side blive foretaget en optælling og eftersyn af lokalerne. Hvis der konstateres mangler eller skader, vil der blive opkrævet erstatning.
 
Renovation
Al affald skal lægges i affalds-containerne. Flasker og glas skal i glas-containeren, pap i pap - containeren og dåser i dåse-containeren.
 
Parkering m.m.
Der må parkeres på forsamlingshusets P-plads til højre for forsamlingshuset. Pladsen overfor forsamlingshuset må ligeledes benyttes til parkering.
Udendørs arealerne indgår ikke i lejemålet til andet end parkering. Grillstegning og anden madlavning udendørs må derfor kun ske mod forudgående aftale med udlejer.
 
Naboer
Forsamlingshuset har naboer der skal tages hensyn til fra forsamlingshusets side.
Derfor skal husets døre og vinduer holdes lukkede efter kl. 24.00 hvis der spilles musik inde.
 
Brandsikkerhed
At afbrænde fyrværkeri i tilknytning til arrangementer i forsamlingshuset må kun finde sted, hvis lejeren forud for arrangementet har indhentet såvel politimesterens som forsamlingshusets skriftlige tilladelse og følger de angivne anvisninger herfor.
Myndighederne stiller strenge krav til brandsikkerheden. Der må intet ændres i brandværnsinstallationerne. Der skal være frie flugtveje til alle markerede udgange. Døre, gange og passager må ikke blokeres med møbler, højttalere, opstablinger eller andet.
Overnatning i forsamlingshuset må ikke finde sted.
 
Rygning
Rygning er ikke tilladt i de lejede lokaler jf. gældende regler for offentlige tilgængelige lokaler. 
 
Annullering
En skriftlig annullering af lejeaftalen kan ske indtil 30 dage før arrangementets afholdelse, uden udgift for lejeren. Herefter er forsamlingshuset ikke forpligtet til at acceptere en aflysning og ej heller forpligtet til at tilbagebetale lejebeløbet.

 Depositum tilbagebetales dog aldrig uanset tidspunktet for annullering.

Kontaktpersoner

Ole Riishede Høeg Jensen (Formand)
Kirkevej 14 tlf. 40377732
Mail: olebixjensen@hotmail.com

Lars Jensen (Næstformand)
Kirkevej 72, tlf. 60923008
Mail: Jensenl@live.dk

Lars Boel (Bestyrelsesmedlem)
Kirkevej 7, tlf. 51512503
Mail: Larsboel75@live.dk

Michel Falkenberg Riddersholm (Bestyrelsesmedlem)
Ribevej 74, tlf50915999
Mailmir@calle.dk

Booking:
Lene Søgaard
Møllevænget 4, Tlf 75172402 
Mail: sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com

 

 

Skrot-indsamling

Der er opstillet en "skrot-container" ved siden af forsamlingshuset, som alle er meget velkommen til  at benytte, så brug gerne vores container når du rydder op, og har gammelt jern du alligevel bare vil smide ud. Pengene går til forbedringer i forsamlingshuset - i 2010 var "skrot-pengene" bl. a. med til at dække udgifterne ved omfugningen af husets vest-gavl mod banen samt siden ud mod Kirkevej.

Sponsorer

I januar 2011 er der anskaffet nye stole til hele huset. Stolene er indkøbt med støtte fra:


Sejstrup Forsamlingshus benytter: