Lokalrådet

Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation for landsbysamfundets foreninger, institutioner, erhverv m.m. 


Det er i Lokalrådet, at borgerne taler sammen og tilrettelægger politikken for udvikling af vores lokalområde.


Lokalrådet har til opgave at samle trådene, sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet i lokalområdet. Lokalrådets overordnede vision er:

Udadtil overfor fx politikere er rådet lokalsamfundets stemme.Lokalrådet er ikke partipolitisk.

Resultater fra Lokalrådsvalget 2014

I forbindelse med Kommunevalget den 17. november 2013, afholdt vi ikke valg til Hunderup-Sejstrup Lokalråd, da der  var 4 personer, der stillede op, og det såldes blev et fredsvalg.

De 4 lokalrådsmedlemmer der således blev valgt for den næste 4 års periode er:

Helle Hvitved

Yvonne Hansen

Hanne Rødgaard- Andersen

Claus Højlund Jensen

Følgende 3 medlemmer er udpeget af foreningerne for en 2-årig periode

Jytte Clausen

Merete Grandelag

Anne Lodskou Sørensen

Lokalrådets formål er at bidrage til Hunderup/Sejstrups udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. Vi er støttet af kommunen, idet i er bindeleddet mellem lokalsamfundet og kommunen.

Vi har i 2016 afholdt oprydningsdag, borgermøde og Børnemøde. 

Det sidste var især en stor succes, idet 30 ud af områdets 74 børn mødte op til en hyggedag, med ketcher i søen, små opgaver i skoven, pitabrød og snobrødsbagning, Desuden skulle børnene lave en lille video, hvor de skulle fortælle om at bo i Hunderup og Sejstrup, og de skulle fortælle, hvad de kunne ønske sig.  De fleste af ønskerne er givet videre til idrætsforeningen HSUG, mens ønsket om en ny snobrøds- og ketcher-dag ligger hos os.

Vi arbejder bl.a. på et samarbejde med Darum, idet begrebet Landsbyklynger er meget oppe i tiden.Hunderup-Sejstrup; ÅRETS LANDSBY

LAG Esbjerg har i samarbejde med Esbjerg Kommune kåret Hunderup-Sejstrup som Årets landsby 2009.

Hunderup-Sejstrup er en levende landsby, der vil udvikling og ikke afvikling. Siden 1980, hvor man selv byggede idrætssal, har sognet sydet af vilje til at bevare og udvikle sognet og dets aktiviteter. Gennem de seneste år er der kommet mange nye tiltag, bl.a. i samarbejde med Esbjerg Kommune og LAG Esbjerg.

De ca. 800 indbyggere evner at have mange bolde i luften på samme tid. Der er musik- og teaterliv, der er noget ud over det sædvanlige, og som trækker folk til lang vejs fra. Der er fastelavnsfest, landsbyfest, Sct. Hans fester, kirkearrangementer, men der sørges også for et rigt foreningsliv til glæde for alle aldersgrupper: Der er – ud over de traditionelle idrætsgrene – cykelklubben, seniorklubben, Hunderup-Sejstrup logen m.fl.

Desuden accepterer man ikke umiddelbart, at indkøbsmulighederne lokalt forsvinder, og derfor genetablerer man den lokale købmand ved indsamling af mange penge lokalt.  

Man sørger v.h.a. bl.a. en omfattende velkomstpakke for at modtage nye tilflyttere med maner!  

Man får lavet en film, så også andre kan blive delagtiggjort i, hvad der er lokalt at tilbyde.  

Man tager kontakt til borgmester og forvaltninger, når man gerne vil, at der skal ske lidt mere på udstykning af byggegrunde og vil en landsbyplan og man sørger for, at alle via Landsbyposten og en ny hjemmeside  får oplysninger og informationer, så man er orienteret om, hvad der sker.

Esbjerg kommunes byfond

I forbindelse med renovering /restaurering af ældre ejendomme er der mulighed for at søge råd og tilskud hos Esbjerg kommunes byfond

Yderligere oplysninger på denne side på Esbjerg Kommune's hjemmeside

Bestyrelsen

Formand: Claus Simonsen: simsam@bbsyd.dk

Kasserer, Helle Hvitved: helle@hvitved.com

Jytte Clausen:  jytteclausen54@gmail.com

Mads Vestergaard:  madsvestergaardhendriksen@gmail.com 

Helle Rasmussen: helle.j.rasmussen@gmail.com