Lokalrådet

Lokalrådets formål er at bidrage til Hunderup-Sejstrups udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. Vi er støttet af kommunen, og vi fungerer som et bindeled mellem lokalsamfundet og kommunen.

Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation for landsbysamfundets foreninger, institutioner, erhverv m.m.

Lokalrådet har til opgave at samle trådene, sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet i lokalområdet. Udadtil over for fx politikere er rådet lokalsamfundets stemme.

Vi arbejder sammen med lokalrådene i de omkringliggende landsbyer i det omfang det giver mening for begge parter.

Lokalrådet er ikke partipolitisk.

Lokalrådets medlemmer bliver valgt for en periode på to år på vores årsmøde i oktober.

Bestyrelsen

 

 

Formand: Claus Simonsen, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk

Kasserer: Helle Hvitved (uden for lokalrådet)

Sekretær: Stine Nørgaard Jensen

Lianne Luttikhedde

Lene Christensen

Mette Bjergmark